Pers utställning

PER BRANDSTEDT TRÄ 2022

220924 - 221019

Jag arbetar frilans som konsthantverkare med bruksföremål, unika objekt, skulptur och miljö-gestaltningar sedan 1983. Mitt arbetsmaterial är trä, detta förunderliga material som så ofta är knutet till funktion och lokala traditioner samtidigt som det används, talar till människor och väcker känslor över hela världen. 


Under senare år har jag främst arbetat med tre olika projekt. Utvecklingsprojekten inom form och material En hel böj och the Scorched Oak Project. Samt kulturutbytes-projektet Surprise Laboratory International som är ett flerårigt projekt där visionen är att skapa en arena för internationellt idéutbyte och utveckling inom området samtida skulpturalt träarbete.


Form, materialet, arbetsmetoderna och människorna som jag samarbetar med i workshops, residens, kunskapsutbyten och utställningar är mina främsta drivkrafter.


Jag är medlem i yrkesorganisationerna KRO, KHVC, BUS, kooperativet Konsthantverkarna i Stockholm, föreningen Surprise Laboratory International och är representerad i Michelangelo Foundations Homo Faber Guide.1. Pollare 1
2. Pollare 2
3. I Sing theBody Electric 5
4. I Sing the Body Electric 10
5. I Sing the Body Electric 11
9. Anthesis 2
6. Contradiction 1
7. Contrdiction 2
8. Anthesis 1

Det senaste decenniet har jag arbetat med två projekt som i mycket är varandras motsatser, The Scorched Oak Projekt och En hel böj. Det förra är ett utforskande av form, yta och materialitet i bruksföremål och objekt av massivt trä i mörka, statiska, tunga, arkaiska former. Det andra ett utforskande av en traditionell teknik att forma trä, basning. Med stöd av ett projektbidrag från Konstnärsnämnden har jag undersökt tekniken i skira, organiska, ljusa, viktlösa former. Hos Konsthantverkarna Örebro sammanförs objekt från båda projekten i utställningen Per Brandstedt Trä 2022.


Länk till Pers CV


Länk till Pers hemsida